Impressionen
Videos

Festival 2015
7. Gässli Film Festival 2015

Festival 2014
6. Gässli Film Festival 2014

Festival 2013
5. Gässli Film Festival 2013

Festival 2012
4. Gässli Film Festival 2012

Festival 2011
3. Gässli Film Festival 2011

Festival 2010
2. Gässli Film Festival 2010

Festival 2009
1. Gässli Film Festival 2009

FILME EINSENDEN
SUBMIT MOVIES
Social Media
Gässli Shop
Newsletter Gässli Film Festival
*

*

*

*